Διαδικτυακά μαθήματα από το Ωδείο Πεύκης

Αγαπητοί μας γονείς,
Αγαπημένα μας παιδιά,

Είναι φυσικό, μια μεγάλη πανδημία, όπως αυτή που βιώνουμε, εκτός του μεγάλου υγειονομικού προβλήματος, να επιφέρει και αλλαγές στη ζωή μας. Μια από αυτές, είναι και η αδυναμία του Ωδείου μας να εκπαιδεύει τους μαθητές του με τον κλασικό και αξεπέραστο τρόπο της κατ΄ ιδίαν διδασκαλίας.

Είναι φυσικό, για τον χρόνο που διαρκεί αυτή η απαγόρευση, να μην υπάρχει η υποχρέωση καταβολής διδάκτρων, παρ΄ ότι το ΠΕ.Α.Π. έχει αναλάβει την υποχρέωση της καταβολής των αμοιβών στους καθηγητές του Ωδείου.
Πέραν όμως αυτών και επειδή πιστεύουμε ότι είναι καλό οι μαθητές να ευρίσκονται σε επαφή με τους καθηγητές τους και φυσικά με τα μαθήματα του οργάνου που παρακολουθούν, από τις 28 Απριλίου οι καθηγητές και οι μαθητές, όσοι διαθέτουν φυσικά τα απαραίτητα προς τούτο εργαλεία, θα «συναντηθούν» στο διαδίκτυο, με στόχο την τέλεση μαθημάτων και την γενικότερη επαφή με το όργανο που μαθαίνουν.
Όλη αυτή η προσπάθεια, που είναι προσφορά του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης και του ΠΕ.Α.Π., γίνεται σε απολύτως εθελοντική βάση και δεν επιφέρει καμιά οικονομική επιβάρυνση στους εκπαιδευόμενους.
Ελπίζουμε με την προσπάθειά μας αυτή να βοηθήσουμε, τόσο μαθησιακά, όσο και ψυχολογικά τα παιδιά – μαθητές. Άλλωστε αυτά αποτελούν για μας την μεγάλη μας προτεραιότητα.