ΠΕ.Α.Π.: Πρόσληψη Καλλιτεχνικού Προσωπικού

Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου που εδρεύει στην Πεύκη Ελ. Βενιζέλου 15 & Ρ.
Φεραίου.

Βρείτε εδώ την αίτηση.