Κολυμβητήριο Πεύκης: Ολοκληρώθηκε η Συντήρηση και ο Καλλωπισμός

Φίλες και φίλοι,

Ακολουθώντας πίστα το πρόγραμμα συντήρησης, καλλωπισμού και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών στους χρήστες του κολυμβητήριο Πεύκης, είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι ολοκληρώσαμε τις παρεμβάσεις συντήρησης και καλλωπισμού, που είχαμε προγραμματίσει.

  • Ανασκευάσαμε και μονώσαμε  τα κανάλια υπερχείλισης της πισίνας, έτσι ώστε να μην υπάρχει πλέον διαρροή νερού προς τις υποκείμενες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις με συνέπεια την δημιουργία συχνών  βλαβών και η διάβρωση του εδάφους και τοποθετήθηκαν νέες σχάρες όπου ήταν απαραίτητο.
  • Επισκευάσαμε και μονώσαμε την διαβρωμένη  οροφή του διαδρόμου που οδηγεί από τα αποδυτήρια στην πισίνα.Τοποθετήθηκε ψευδοροφή και φωτισμός στον παραπάνω διάδρομο, καθώς επίσης και ελαιοχρωματισμός του.
  • Αντικαταστήσαμε την πόρτα που οδηγεί στο μηχανοστάσιο της πισίνας με καινούργια πυρασφάλειας, ανάλογων προδιαγραφών.Έγινε επισκευή και ελαιοχρωματισμός της πόρτας που οδηγεί στη σκάλα του κολυμβητηρίου, καθώς και εκείνης του οικίσκου των γυμναστών.
  • Έγιναν ελαιοχρωματισμοί στον περιβάλλοντα χώρο του καταστρώματος  του κολυμβητηρίου, στον οικίσκο των γυμναστών   και στον εξωτερικό χώρο αναμονής των γονέων.
  • Αντικαταστήσαμε την κατεστραμμένη και μη λειτουργούσα άμμο των φίλτρων του νερού της πισίνας (βάρους 10 τόνων περίπου) με νέα γυάλινη άμμο.
  • Αντικαταστήσαμε επτά (7) διαχυτές και συντηρήθηκαν όλοι οι υπόλοιποι εκατόν είκοσι (120 ).

Αποκαταστήσαμε το αυτόματο σύστημα χλωρίωσης, με προμήθεια και τοποθέτηση, κατάλληλου υπολογιστή,  νέων ηλεκτροδίων, ψηφιακές δοσομετρηκές PH  χλωρίου (30 lit ανά ώρα), σωληνάκια  αναρρόφησης και κατάθλιψης των χημικών, της δεξαμενής  χλωρίου, χωρητικότητας 1200 lit .

  • Με τις παραπάνω παρεμβάσεις μας αποκαταστήσαμε οριστικά την ποιότητα του νερού της πισίνας για την ασφαλή χρήση από τους χρήστες της.
  • Αντικαταστάθηκε μια κατεστραμένη παλαιά  αντλία με νέα σύγχρονη και αθόρυβη στο μηχανοστάσιο και επισκευάστηκε μία άλλη.
  • Αντικαταστάθηκε η φλάντζα αδειάσματος του φίλτρου και οκτώ (8) μανόμετρα φίλτρων.
  • Έγιναν οι απαραίτητες επισκευές στις σωληνώσεις του μηχανοστασίου της πισίνας και εξελήφθησαν οι διαρροές, που για χρόνια δημιουργούσαν προβλήματα στην λειτουργία του χώρου.

Με τις κατάλληλες επισκευές και παρεμβάσεις μας,

αποκαταστήσαμε τον εξαερισμό στα αποδυτήρια των ανδρών,
συντηρήσαμε τον εξαερισμό στα αποδυτήρια των γυναικών. 
Εξαλείφτηκε η κακοσμία στα αποδυτήρια των γυναικών.
Εγκαταστήσαμε έξη (6) νέα σεσουάρ.
βάφτηκε η οροφή όλων των αποδυτηρίων (ανδρών, γυναικών και παιδιών) καθώς επίσης και  των τοίχων των εισόδων στο χώρο των αποδυτηρίων.

Πιστεύουμε ότι μετά τις παραπάνω παρεμβάσεις μας αποκαταστάθηκε η λειτουργικότητα και η ποιότητα του νερού της πισίνας της Πεύκης. Ελπίζουμε, είμαστε βέβαιοι, ότι με την συμβολή όλων των χρηστών της και την διαρκή μέριμνα του ΠΕΑΠ, όσον αφορά την καθαριότητα, την απολύμανση και τον εξαερισμό των αποδυτηρίων και των ντους, οι εγκαταστάσεις θα βρίσκονται καθημερινά σε άριστη κατάσταση , τόσο από πλευράς λειτουργίας, όσο και από των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Άλλωστε, η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί για μας τον κυρίαρχο καθημερινό μας στόχο.

Η ενεργός συμμέτοχη,  η υπευθυνότητα για την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και η προσήλωση στις οδηγίες των γυμναστών είναι προαπαιτούμενα για την ασφάλεια όλων μας .

Και συνεχίζουμε…