ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Το Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης θα προβεί στην πρόσληψη έως είκοσι δύο (22)  Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους  (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2019-2020.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων :  8-10-2019

 Ημερομηνία Λήξης  Υποβολής Αιτήσεων :  17-10-2019

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

  • ΑΙΤΗΣΗ ΚΦΑ
  • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
  • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ