ΝΕΑ

Κορωνοϊός: Ασπίδα μας, η γνώση

Δημοτικό Ωδείο: Μία δύσκολη αρχή, μία ελπιδοφόρα συνέχεια.


Δημοτικό Ωδείο Πεύκης

Προκαταρκτική ή κατωτέρα σχολή ή υπό κατάταξη μαθητές

 • Εγγραφή (ετήσια) 10 ευρώ
 • Μηνιαία Δίδακτρα 55 ευρώ
 • Μηνιαία δίδακτρα για 2 μαθητές με α΄ βαθμό συγγένειας 50 ευρώ έκαστος και έκπτωση 50% στις εγγραφές
 • Μηνιαία Δίδακτρα (Ειδική μέριμνα για πολύτεκνες- τρίτεκνες οικογένειες,) 40 ευρώ
 • Μηνιαία Δίδακτρα (Ειδική μέριμνα για μονογονεϊκές οικογένειες ) 40 ευρώ
 • Μηνιαία Δίδακτρα (Ειδική μέριμνα για τους υπαλλήλους του Δήμου) 40 ευρώ

Μέση σχολή

 • Εγγραφή (ετήσια) 10 ευρώ
 • Μηνιαία Δίδακτρα 65 ευρώ
 • Μηνιαία δίδακτρα για 2 μαθητές με α΄ βαθμό συγγένειας 59 ευρώ έκαστος και έκπτωση 50% στις εγγραφές
 • Μηνιαία Δίδακτρα (Ειδική μέριμνα για πολύτεκνες- τρίτεκνες οικογένειες,) 47 ευρώ
 • Μηνιαία Δίδακτρα (Ειδική μέριμνα για μονογονεϊκές οικογένειες ) 47 ευρώ
 • Μηνιαία Δίδακτρα (Ειδική μέριμνα για τους υπαλλήλους του Δήμου) 47 ευρώ

Ανωτέρα σχολή

 • Εγγραφή (ετήσια) 10 ευρώ
 • Μηνιαία Δίδακτρα 72 ευρώ
 • Μηνιαία δίδακτρα για 2 μαθητές με α΄ βαθμό συγγένειας 65 ευρώ έκαστος και έκπτωση 50% στις εγγραφές
 • Μηνιαία Δίδακτρα (Ειδική μέριμνα για πολύτεκνες- τρίτεκνες οικογένειες,) 52 ευρώ
 • Μηνιαία Δίδακτρα (Ειδική μέριμνα για μονογονεϊκές οικογένειες ) 52 ευρώ
 • Μηνιαία Δίδακτρα (Ειδική μέριμνα για τους υπαλλήλους του Δήμου) 52 ευρώ

Μουσικοκινητική Αγωγή

 • Μουσικοκινητική Αγωγή (σύστημα Orff) 20 ευρώ μηνιαίως και εγγραφή στο Ωδείο 10 ευρώ
 • Δύο εγγραφές με α΄ βαθμό συγγένειας για Orff 18,40 ευρώ έκαστος και έκπτωση 50% στις εγγραφές
 • Εγγραφές με α΄ βαθμό συγγένειας για ένα όργανο και συμμετοχή στο τμήμα Orff 52 ευρώ το όργανο, 18,40 ευρώ το Orff και μία εγγραφή στο Ωδείο και για τους δύο μαθητές στα 28 ευρώ
 • Ειδική μέριμνα για πολύτεκνες – τρίτεκνες οικογένειες 14,50 ευρώ η συμμετοχή στο Orff

Ηλεκτρική κιθάρα –Ντραμς

 • Εγγραφή (ετήσια) 10 ευρώ
 • Μηνιαία Δίδακτρα 55 ευρώ
 • Μηνιαία δίδακτρα για 2 μαθητές με α΄ βαθμό συγγένειας 50 ευρώ έκαστος και έκπτωση 50% στις εγγραφές
 • Μηνιαία Δίδακτρα (Ειδική μέριμνα για πολύτεκνες- τρίτεκνες οικογένειες,) 40 ευρώ
 • Μηνιαία Δίδακτρα (Ειδική μέριμνα για μονογονεϊκές οικογένειες ) 40 ευρώ
 • Μηνιαία Δίδακτρα (Ειδική μέριμνα για τους υπαλλήλους του Δήμου) 40 ευρώ

Εξέταστρα

 • Εξέταστρα προαγωγικών εξετάσεων 16 ευρώ
 • Εξέταστρα κατατακτήριων εξετάσεων 64 ευρώ

Τμήμα Βυζαντινής Μουσικής

 

 • Εγγραφή (ετήσια) 10 ευρώ
 • Μηνιαία Δίδακτρα 40 ευρώ
 • Μηνιαία δίδακτρα για 2 μαθητές με α΄ βαθμό συγγένειας 35 ευρώ έκαστος και έκπτωση 50% στις εγγραφές
 • Μηνιαία Δίδακτρα (Ειδική μέριμνα για πολύτεκνες- τρίτεκνες οικογένειες,) 30 ευρώ
 • Μηνιαία Δίδακτρα (Ειδική μέριμνα για μονογονεϊκές οικογένειες ) 30 ευρώ
 • Μηνιαία Δίδακτρα (Ειδική μέριμνα για τους υπαλλήλους του Δήμου) 30 ευρώ

Μοντέρνο πιάνο

 

 • Εγγραφή (ετήσια) 10 ευρώ
 • Μηνιαία Δίδακτρα 40 ευρώ
 • Μηνιαία δίδακτρα για 2 μαθητές με α΄ βαθμό συγγένειας 35 ευρώ έκαστος και έκπτωση 50% στις εγγραφές
 • Μηνιαία Δίδακτρα (Ειδική μέριμνα για πολύτεκνες- τρίτεκνες οικογένειες,) 30 ευρώ
 • Μηνιαία Δίδακτρα (Ειδική μέριμνα για μονογονεϊκές οικογένειες ) 30 ευρώ
 • Μηνιαία Δίδακτρα (Ειδική μέριμνα για τους υπαλλήλους του Δήμου) 30 ευρώ

Μοντέρνα αρμονία

 

 • Εγγραφή (ετήσια) 10 ευρώ
 • Μηνιαία Δίδακτρα 40 ευρώ
 • Μηνιαία δίδακτρα για 2 μαθητές με α΄ βαθμό συγγένειας 35 ευρώ έκαστος και έκπτωση 50% στις εγγραφές
 • Μηνιαία Δίδακτρα (Ειδική μέριμνα για πολύτεκνες- τρίτεκνες οικογένειες,) 30 ευρώ
 • Μηνιαία Δίδακτρα (Ειδική μέριμνα για μονογονεϊκές οικογένειες ) 30 ευρώ
 • Μηνιαία Δίδακτρα (Ειδική μέριμνα για τους υπαλλήλους του Δήμου) 30 ευρώ

Jazz – Musical Τραγούδι

 • Εγγραφή (ετήσια) 10 ευρώ
 • Μηνιαία Δίδακτρα 40 ευρώ
 • Μηνιαία δίδακτρα για 2 μαθητές με α΄ βαθμό συγγένειας 35 ευρώ έκαστος και έκπτωση 50% στις εγγραφές
 • Μηνιαία Δίδακτρα (Ειδική μέριμνα για πολύτεκνες- τρίτεκνες οικογένειες,) 30 ευρώ
 • Μηνιαία Δίδακτρα (Ειδική μέριμνα για μονογονεϊκές οικογένειες ) 30 ευρώ
 • Μηνιαία Δίδακτρα (Ειδική μέριμνα για τους υπαλλήλους του Δήμου) 30 ευρώ

ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΤΜΗΜΑ ΚΡΟΥΣΩΝ
Εγγραφή (ετήσια) 10,00 ευρώ
Μηνιαία δίδακτρα για όσους φοιτούν στο Ωδείο 15,00 ευρώ
Μηνιαία δίδακτρα για όσους δεν φοιτούν στο Ωδείο 30,00 ευρώ

ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΤΜΗΜΑ ΜΠΑΝΤΑΣ
Εγγραφή (ετήσια) 10,00 ευρώ
Μηνιαία δίδακτρα για όσους φοιτούν στο Ωδείο 15,00 ευρώ
Μηνιαία δίδακτρα για όσους δεν φοιτούν στο Ωδείο 30,00 ευρώ

Κλασσική ορχήστρα ενηλίκων –τμήμα Παιδικής, Νεανικής και Μεικτής χορωδίας Ενηλίκων –Παιδική χορωδία με ορχήστρα-Κιθαριστική ορχήστρα –Παιδική ορχήστρα  εγχόρδων –Μοντέρνα μπάντα –Ορχήστρα κρουστών

 

 • Δωρεάν

Ειδική μέριμνα για πολυτέκνους , όταν παρακολουθούν τα μαθήματα παραπάνω εκ του ενός μέλη της οικογένειας η μηνιαία συνδρομή θα είναι 20 ευρώ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 8021375

Καθημερινά 15.00 έως 21.00

Διεύθυνση: Πλάτωνος 22 και Βουλγαροκτόνου

(Στο παλαιό 1ο δημοτικό σχολείο)