Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

«Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.»

 

Βρείτε την πρόσκληση εδώ: Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού

Βρείτε την αίτηση συμμετοχής εδώ: ΑΙΤΗΣΗ