ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Το Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης θα προβεί στην πρόσληψη έως
τριάντα ενός (31)  Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ), με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8)
μηνών για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους  (Π.Α.γ.Ο)
περιόδου 2018-2019.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων :  27-10-2018
Ημερομηνία Λήξης  Υποβολής Αιτήσεων :  05-11-2018

Tα σχετικά αρχεία
•       ΑΙΤΗΣΗ ΚΦΑ
•       ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
•       ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
•       ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

υπάρχουν στην ενότητα διαγωνισμοί – προμήθειες της ιστοσελίδας του Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης

 

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στην σελίδα του Δήμου