Πέρασαν το τεστ, οι πισίνες του ΠΕ.Α.Π.

Με σημαντικές παρεμβάσεις και λήψη ειδικών μέτρων, όπως αυτά προκύπτουν από τις κατευθύνσεις και ανακοινώσεις των αρμοδίων φορέων, οι δομές του ΠΕ.Α.Π., ξεκίνησαν πριν από μερικές εβδομάδες και πάλι τη λειτουργία τους. Η περίοδος που μεσολάβησε, αποτέλεσε πρόκληση για όλους μας, καθώς θέσαμε ψηλά τον πήχη, και διεκδικήσαμε για τους πολίτες της Λυκόβρυσης – Πεύκης, υψηλά standards σχετικά με την ασφάλεια τους αλλά και τη συμμετοχή τους αθλητικούς χώρους και τα κολυμβητήρια του ΠΕ.Α.Π.

Η πλήρης ανταπόκριση στις οδηγίες των αρμόδιων κρατικών φορέων και η κατά γράμμα τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων σε κάθε χώρο, είχε ως αποτέλεσμα να περάσουμε με επιτυχία τους ελέγχους που διενέργησε η αρμόδια υγειονομική υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής και στις δυο (2) κολυμβητικές δεξαμενές του ΠΕ.Α.Π.

Μεγάλο μερίδιο της επιτυχίας πιστεύουμε ότι έχουν, αφ ενός η επιτυχής ενσωμάτωση νέων καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και αφ ετέρου η καθημερινή ενεργή παρουσία των στελεχών του ΠΕ.Α.Π. και του δήμου.
Θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε τους χρήστες των τμημάτων και των δομών του ΠΕ.Α.Π., αλλά και τους πολίτες του δήμου μας, ότι θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε όλα τα απαιτούμενα μέτρα που θα διασφαλίζουν την υγεία τους και την ασφάλειά τους, ενώ παράλληλα διερευνούμε την απλοποίηση των διαδικασιών και διασφαλίζουμε την ένταξη των νέων τεχνολογιών σε όποιο επίπεδο αυτό είναι εφικτό.

Ζητάμε από τους πολίτες, να ακολουθούν τις οδηγίες των υπευθύνων και να εμπιστεύονται τις υπηρεσίες του ΠΕ.Α.Π. και του δήμου μας.