Λάβετε ενημερωτικά SMS και Mail και μείνετε ενημερωμένοι για τις Δράσεις και τις Εκδηλώσεις μας

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να προσέρχεστε στο χώρο γραμματείας του ΠΕΑΠ για να συμπληρώνετε τη φόρμα αποδοχής
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων προκειμένου να λαμβάνετε ενημερωτικά SMS-Mail σχετικά με δράσεις και εκδηλώσεις του Νομικού μας Προσώπου.