Ανακοίνωση για το POS

Ο Πρόεδρος κύριος Χρήστος Φωτίδης και το Δ.Σ. του ΠΕ.Α.Π. σας ενημερώνει
ότι από 6-11-2018 λειτουργεί στην γραμματεία του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. το
τερματικό μηχάνημα πληρωμών με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες POS για
την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών μας που είναι συνδρομητές στις
δομές του ΠΕ.Α.Π.